O nás

Spoločnosť Intesoft a.s. vznikla v roku 2016 spojením profesionálov v IT poradenskej a implementačnej oblasti. Naším prvoradým cieľom je dodávať riešenia s veľkou pridanou hodnotou pre zákazníka a byť oporou a partnerom pri výbere alebo navrhovaní optimálneho riešenia.

Systémová Integrácia

Súčasná doba prispieva k rastúcej zložitosti, previazanosti a komplexnosti moderných podnikových informačných systémov. Pre modernú a optimálne fungujúcu firmu je dôležité vedieť všetky časti správne previazať a prepájať.

Systémová integrácia sa vo svojej podstate uplatňuje vo väčšine stredných a vo všetkých veľkých organizáciách a podnikoch, no v dnešnej dobe už nieje ničím výnimočným ani pre malé podniky.

Naša firma si kladie za hlavný cieľ systémovej integrácie výslednú architektúru informačného systému ako kompaktný celok so zameraním na podporu biznis procesov vrámci podniku.

SAP riešenia

V prostredí systémov SAP, naša firma zabezpečuje konzultácie a odborné poradenstvo pre jednotlivé moduly, návrh a implementáciu procesov, riešenie prevádzkových incidentov, zmenových požiadaviek a problémov, zákaznícky vývoj. Poskytujeme kompletnú bázovu, aplikačnú a hostingovú podporu SAP.

Vývoj a správa aplikácií

Pre správu Vaších aplikácií vieme navrhnúť a poskytnúť optimálnu sadu služieb, zabezpečíme správu Vašich systémov, bezpečne Vás prevedieme migráciou alebo zmenou nového systému a technológie. V prípade potreby Vám navrhneme a vyvinieme nový system, aplikáciu alebo funkcionalitu. Pracujeme s Java, .NET, ABAP, SQL, MS SQL, Sharepoint, PHP, HTML , CSS a ďaľ.

Outsourcing

V oblasti outsourcingu poskytujeme komlexné služby, ktoré budú prispôsobené Vaším potrebám a požiadavkám. Outsourcingové riešenia zameriavame na zefektívnenie procesov, optimalizáciu nákladov, podporu obchodných čiností a cieľov zákazníka.

Služby ktoré poskytujeme